Ο Bruce προσωρινά σταματάει τη συναυλία πριν το The Evil That Men Do, απευθύνθηκε στο ακροατήριο για να τους πει ότι υπάρχει ένας θέμα στις μπροστινές σειρές.

Temporarily stopping the gig before encore opener ‘The Evil That Men Do’, an angry Bruce Dickinson addressed the audience to tell them there’s a bloodied Iron Maiden fan backstage. 

“We’ve got an Iron Maiden fan backstage who’s had the s*** kicked out of him by ten security guards. Right here,” Bruce told the crowd. “I saw one security guard lean over the barrier and punch a kid half his size in the face four times.” 

Following boos from the crowd, he continued. “There were ten people. TEN people! This is not the f***ing Mixed Martial Arts. If it was the Mixed Martial Arts you’d have a referee y’know. This is not that. 

“We’ve played to several hundred thousand people so far on this tour. This is the first time anything like this has happened. I don’t know if this happens in this building all the time, I don’t know if this is an act of f***ing madness, and I hope that kid is getting hospital treatment now because he’s bleeding from head wounds. I hope that kid takes this building to the f***ing cleaners.  

“If anybody has any footage – camera footage – or anything then we would be pleased to help facilitate it to find the bullies and the f***ing criminals who are responsible. It’s not big, it’s not clever, it’s just called ‘bullying’, it’s as simple as that. So this is a very appropriate song, it’s called ‘The Evil That Men Do’” 

Several fans have taken to social media to share clips of Bruce addressing the crowd: